1 Steps

Sign in to view your progression
Content overview
User instruction
Target audience
Disclaimer

Deze module bestaat uit 4 delen, waar u de nodige informatie kan terugvinden over het correcte gebruik van HES:

- Deel 1: Risico’s in verband met het gebruik van HES-oplossingen buiten de goedgekeurde voorwaarden van de vergunning voor het in de handel brengen en buiten de goedgekeurde SKP in Europa

- Deel 2: Resultaten van onderzoeken naar geneesmiddeltoepassing

- Deel 3: Herhaling van de indicaties, dosering, duur van de behandeling en contra-indicaties alsook de noodzaak om de productinformatie te respecteren

- Deel 4: Nieuwe additionele risicominimalisatie-maatregelen (RMA)

Relevant healthcare professionals (HCP's) are required to complete this training prior to the use of HES solutions at their institution.

The Controlled Access Programme starts on April 17, 2019.

After that date you cannot use HES without a certification of this training collected by the training provider.

This online-training applies for Healthcare Professionals in the EU/EEA only.

The content requirement for this training has specialized on the EU/EEA-relevant priorities. Applying for this course is only possible from within the EU/EEA.

This online-training applies for Healthcare Professionals in the EU/EEA only. The e-learning focuses on the usage of HES products according to the European product information and can therefore only accessed by HCPs from EU/EEA.

BELGIË - NEDERLANDS - Use of Hydroxyethyl Starch Solutions according to the approved European Product Information

By clicking “Accept Terms & all Cookies” or by continuing to browse, you agree to the storing of third-party cookies on your device to enhance your user experience and agree to the user terms and conditions of this learning management system (LMS).

Cookie Settings
Accept Terms & all Cookies